TILLBAKABLICK

Här är vad jag haft för mig det senaste. Mest djur, radio och Liseberg.